تصفيه فاضلاب تصفيه فاضلاب .

تصفيه فاضلاب

تصفيه آب صنعتي RO

تصفيه آب صنعتي | اسمز معكوس | دستگاه RO

جداسازي با استفاده از حرارت، نور و جاذبه
1- رسوب دادن

يكي از روش هاي تصفيه آب رسوب دادن مواد معلق سنگين بر اساس نيروي جاذبه است.
2- آب جوش

استفاده از آب جوش در مدت 15 الي 20 دقيقه، 99% موجودات زنده را مي كشد و اغلب مواد شيميايي را تبخير (فرار) مي كند. در اين روش تصفيه آب عناصر معدني، فلزات، ذرات جامد و آلاينده هاي ظروف پخت و پز تغليظ مي شوند.
3- تقطير

تقطير شامل جوشاندن و كندانس مجدد آب است. اما در اين روش تصفيه آب بسياري از مواد شيميايي تبخير شده و مجدداً در آب خروجي كندانس مي شوند.
4- تابش فرابنفش (UV)

تابش UV يك باكتري كش خوب است، اما قدرت كشندگي زيادي ندارد و فقط در تصفيه آب هاي فيلتر شده شفاف مؤثر است.
- نور فوق سفيد (Super White Light)

اين روش يك تكنولوژي جديد در تصفيه آب است و هنوز در مراحل ابتدايي است.
مواد شيميايي
 5- كلر

كلر ضدعفوني كننده معمول و ارزان در تصفيه آب است؛ اما در غلظت هاي غير مجاز سمي است. كلر آلودگي فيزيكي يا شيميايي را كاهش نمي دهد. كلر در غلظت هاي غيرمجاز توليد كلسترول را افزايش داده و سرطانزا است و ايجاد بيماري هاي قلبي مي كند.
6- برم

برم در تصفيه آب استخرها استفاده مي شود. بو يا مزه بدي ندارد، اما باكتري ها را به خوبي نمي كشد.
7- يد

استفاده از يد در تصفيه آب عملي نيس و اغلب در اردوهاي سربازي استفاده مي شود.
8- پراكسيد هيدروژن (H2O2)

 پراكسيد هيدروژن باكتري ها را با راديكال آزاد اكسيژن كه به روش شيميايي توليد مي شود، مي كشد و سمي است. پراكسيد هيدروژن در موارد اورژانسي در تصفيه آب استفاده مي شود.
9- نقره

نقره باكتري كش مؤثري است، اما در تصفيه آب به علت تجمع در آب و عدم تبخير ممكن است باعث مسموميت شود.
10- اسيدهاي آلي غير سمي

اسيدهاي آلي غير سمي بايد با كاتيون و فقط در تصفيه آب واحدهاي بزرگ كاربرد دارد.
11- آهك و قلياهاي ملايم

 آهك و تركيبات قليايي نيز بايد با كاتيون و فقط در تصفيه آب واحدهاي بزرگ يا فقط براي خشكشويي ها كاربرد دارد.
12- مواد شيميايي خنثي كننده

اين مواد با مواد شيميايي ناخواسته واكنش مي دهند و توليد گاز و رسوب مي كنند. اما مقدار مورد نياز در تصفيه آب بر حسب مورد متفاوت است.
13- كوآگولاسيون و فلوكولاسيون (انعقاد و لخته شدن)

در اين روش تصفيه آب، مواد شيميايي اضافه مي كنند كه باعث چسبيدن ذرات معلق به يكديگر شده و فيلتراسيون و جداسازي بعدي آنها را تسهيل مي كند.
14- تبادل يون

در اين روش تصفيه آب سديم از نمك با استفاده از ستون هاي گلاكونيت (ماسه سبز)، رزين هاي آلي سنتتيك يا ژل زئوليت با كلسيم يا منيزيم جايگزين مي شوند. بنابراين آب نرم (سبك) مي شود. مواد معدني، فلزات، مواد شيميايي يا مواد بودار تحت تأثير قرار نمي گيرد و آب تصفيه شده براي نوشيدن شور است.
فيلتراسيون
15- ماسه غير متراكم

در اين روش تصفيه آب از 1 متر مكعب شن به تدريج با سرعت 2 ليتر در دقيقه عبور مي كند و تا حدودي باكتري ها را حذف مي كند.
16- ماسه متراكم

 در اين روش تصفيه آب از 1 متر مكعب ماسه متراكم با سرعت 40 gpm عبور مي كند و بايد هر روز باز شويي (back wash) شود.
17- خاك دياتومه

خاك دياتومه ذرات معلق كوچك را در سرعت هاي جريان بالا حذف مي كند اما بايد هر روز بازشويي شود و گران است.
18- فيلترهاي سنگ متخلخل / سراميكي

اين فيلترها كوچك اما گران هستند. اين روش تصفيه آب، مواد شيميايي، باكتري ها يا مواد بودار را تحت تأثير قرار نمي دهد.
19- فيلترهاي كاغذي يا پارچه اي

اين فيلترها مصرفي هستند و ذراتي تا حد يك ميكرون را فيلتر مي كنند. اما در تصفيه آب ظرفيت بيشتر از آن را ندارند.
20- ذغال
- ذغال متراكم (Carbon Block)

بهترين نوع فيلتر ذغالي است و مي تواند مواد شيميايي و سرب را حذف كند. اما به آساني مسدود مي شود. بنابراين در تصفيه آب بايد همراه با يك پيش فيلتر رسوبي مورد استفاده قرار گيرد.
- ذغال گرانولي

ذغال گرانولي در تصفيه آب ارزان تر است. اما عيب آن اين است كه آب مي تواند از اطراف گرانول ها جريان پيدا كند، بدون اينكه تصفيه شود.
- ذغال پودري

ذغال پودري ذرات خيلي نرمي است كه براي تميز كردن موضعي حجم هاي زيادتر آب مفيد است. اما خيلي ريز است و ممكن است در تصفيه اب از بعضي فيلترها عبور كرده و توسط مصرف كننده همراه با آب خورده شود.
21- اسمز معكوس (RO)

در اين روش تصفيه آب يعني RO (اسمز معكوس) از يك غشا با منافذ ميكروسكوپي استفاده مي شود كه مي تواند منجر به حذف مواد معدني، نمك ها و حتي بسياري از باكتري ها شود.
22- آنزيم ها و باكتري ها

تركيب آنزيم ها و باكتري ها مي توانند آلاينده ها را حذف كرده و رسوبات و گل و لاي را كاهش دهند.

 
اكسيداسيون
23- هوادهي

در اين روش تصفيه آب، آب را درون هوا اسپري مي كنند تا محتواي اكسيژن آن را بالا ببرند تا تركيبات بودار تجزيه شوند و گازهاي محلول به تعادل برسند. اگرچه اين روش نيازمند فضاي زياد است و گران بوده و باعث جذب آلاينده ها از هوا مي گردد.
24- ازن

ازن يك باكتري كش خيلي خوب است كه مقدار زيادي راديكال اكسيژن آزاد توليد مي كند كه ميتوانند ميكروارگانيسم هاي موجود در سطح را بكشنند.

در بعضي دستگاه هاي تصفيه آب خانگي از ازن استفاده مي شود. همچنين ضدعفوني در تصفيه آب صنعتي مثلاً در برخي كارخانه ها براي شستشو و ضدعفوني سبزيجات و ميوه ها، گاز ازن به درون آب تزريق مي شود. 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۶:۴۳:۳۵ توسط:محمد موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :